Velká mapa lomnických obor - obora Lomnice nad Popelkou

a cesta.JPG
 velkoformát, nejpodrobnější na podkladech vrstevnicového základu po 2 metrech, říkám ji tisíciletá i když obory jsou zde od konce 16 století, prolínají se zde 3 dochované revirní mapy z předminulého století, pomístní názvy, naleziště, hranice bývalých rolý , staré lomy, původní obraz Pekloveské hájenky jenž musela ustoupit trati, hranice oplocení obor, hranice oplocení vnitřních pozemků, Mršník v oboře, mezníky, liniové mezníky, původní středověké úvozy, cesty, datace vzniku jednotlivých částí, upřesněný výškopis z laserového skenování z r.2010, apod.  Zpracováno roky 2012-2017. Mapa zatím neveřejná zdůvodu pozic kamenných mezníků a jejich scizení.
aktualizováno Lomnice nad Popelkou obora. Obora Velká byla převážně na Chlumském katastru a Malá obora na Lomnickém katastru.  Obory byly od sebe odděleny mokřadní loukou, za se Rohanů se levá i pravá část louky začlenila k Malé oboře.  Obory vznikly za Valdštejnů, vrchnost od  70  let 16 století začala vykupovat a směňovat Dolnolomnické pozemky, dříve již zabrala části rolí Košovských a Chlumských.  Zcelováním pozemků se zkrátily i tři Dolnolomnické role.  V oblasti Tříštic zanikla políčka již v této době nejspíše nepoužívaná, o nich si povíme ale jindy. V této době byl kolem Tábora bílý (listnatý) les zvaný Doubravsko, Černý les (jehličnatý) zvaný smrčí se nacházel v oblasti kolem Dolního a Horního rybníka ve Velké oboře, dnes se tam říká Jezírko pod Táborem. Do začátku 19.stol. byla Velká obora na spojeném Chlumsko-Košovském katastru. Na stabilním katastru z r.1842 se největší část Velké obory nachází na Chlumském katastru, menší části Velké obory spadají pod Košovský katastr a Cidlinský katastr. Přes oblast obor vedly ve středověku uvozové cesty spojující Železnicko a Libuňsko s Lomnickem. Staré pomístní názvy najdete zatím na mapě Lomnice a okolí 2003 od aktualizace V3 a výše. A nově od září 2019 je bude obsahovat  i mapa Chlumu a obor 1683, která bude částečně nahrazovat zatím neveřejnou Velkou mapu Lomnických obor.  O oborách je psáno i v sekci o Lomnici a okolí - Jezera ve Velké oboře a obří sesuv. 
obor.JPG
Oblast obor je zobrazena na mapě Chlumu a okolí 1683, kde jsem zvýraznil i cesty nynější přerušovaně pro lepší orientaci.
Zde ještě bez pomístních názvů.
14.10.2019 18:35:07
A.P.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one