Hora Tábor je o 4,6m vyšší než se běžně uvádí.

Když jsem dokresloval mapu okolí Lomnice, říkal jsem si co tam vlastně mám zapsat za výšku. Ono totiž v  různých prospektech a mapách či publikacích a to platí i katastrální podklady a mapy na internetu se objevuje různá výška hory Tábor u Lomnice nad Popelkou, nejčastěji 678m.n.m.
Jak to tedy s tou výškou je? Vydal jsem se tedy k nejpovolanějším a navštívil jsem v Praze zeměměřičský úřad. V oddělení u pana Ing.Lamberta jsem zjistil, že se ta nepřesnost netýká jen hory Tábor. Nedávno přeměřovali Sněžku, ta nově měří 1603 m.n.m. a třeba hora Blaník, ta je špatně o 8 metrů. Záleží při tvorbě map také jaké výstupy se zvolí. Pan Ing.Lambert mně ukázal na hoře Tábor tři zajišťovací body, jeden z nich je před stánkem KIS a má výšku 678 m.n.m. To ale není ani zdaleka vrchol hory Tábor.
Pan Ing.Lambert  mě přeposlal za Mgr.Skalickým na Oddělení správy dat informačního systému v zeměměřictví. Za pár dní mi pan Skalický napsal do mailu: Pokusil jsem se vám přesně zjistit, jaký je zdroj dat výškopisného bodu, který jste viděl na hoře Tábor v prohlížečce ZABAGED. Mohu se zaručit, že v tomto případě je výškopis určen z leteckého laserového skenování. Osobně jsem si prohlížel výškopisná data měřená skenerem a nejvyšší bod na hoře Tábor, který byl změřen, má výšku 682,639 metru.Tato informace pochází z Digitálního modelu reliéfu České republiky 5.  generace (DMR  5G) a žádnou přesnější informací
ohledně výšky již ZABAGED nedisponuje. Výška je vztažena k reliéfu, nejsou tedy uvažovány výšky vegetačního krytu ani zástavby. Nejvyšší oblast se nachází kousek za kostelem a je zvýrazněna na přiloženém snímku. Jedná se o nejtmavší oblast snímku.

 
 
image002.jpg
Výstup z nejpřesnějšího  leteckého laserového skenování. Nejvyšší místo 682,639 m.n.m.

Možná odchylka 18 cm.

A jaký je rozdíl mezi ZABAGED a DMR 5G ?Mgr. Skalický mi vysvětlil: ZABAGED samozřejmě není shodný s DMR 5G. ZABAGED je souhrnnábáze dat obsahující jak polohopisná, tak i výškopisná data.  
Výškopisná data ZABAGED jsou primárně tvořena 3D vrstevnicemi a kótovanými body vrcholů a jiných význačných míst, případě doplňkových objektů jako jsou výrazné lomové hrany a další. Tyto objekty jsou relativně nově vyhodnocovány metodou stereofotogrammetrie, případně automaticky generovány právě nad daty DMR 5G, jakožto nejpřesnějším zdroji výškopisných dat v rámci resortu Zeměměřického úřadu.
DMR 5G je surový produkt mračna bodů s výškopisnou informací,který se využívá pro další zpracování v rámci resortu a je volně k prodeji. A výškopis ZABAGED je pak jedním z jeho vstupů této datové sady.


Závěrem lze říci, že hora Tábor na starších mapách má uvedenou výšku spravně.


 
20.08.2016 12:24:53
A.P.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one