Hospoda na Košově

hospoda košov
hospoda košov

Krčma vejsadní na Podhájí
 

Košovská hospoda je jednou z těch, kterým se vznik a historie zachovala. V pozemkové knize je psáno, že r.1617, o sv.Václavě, Její Milost  vysoce urozená paní Apolena Šternberková z Valdštejna na Lomnici a Tuří ráčila prodati krčmu na Podhájí nově vystavenou Jakubu Vanclovi se vším polem na Podhájí, lukami, pastvinami tak, jak mu to od předešlého pana úředníka p.Matouše Rudinského, též hajných a práva lomnického a
obmezováno a vykázáno za 100 kop grošů českých, na kterou sumu ráčila Její Milost paní hotově od něho 30 kop grošů českých závdavkem přijíti a ostatek má Její Milosti paní na roky po 2 kopách ukládati, úroku o sv.Jiří a při sv.Havle po 30 gr. platiti, (podle předpisu povinností poddaných se peněžní a naturální dávky a  robota  vybíraly dvakrát do roka a to o sv. Jiří a o sv. Havlu)  roboty 1 den žetí a 1 den ovsa hrabání vykonati. K tomu se má přidati stůl nový a 1 kopa krajin. Díky těmto zapisům víme, že oblasti od hospody k oboře se říkalo Podhájí.
Hospoda je dle urbáře výsadní, tedy nakupující nesmí jiné pivo a kořalku šenkovati než to z Lomnice a to pod pokutou.

Další majitelé r.1620 Jan Bednář
                      r.1635 Jiří Vodička -jí ujal vyloupenou,vydrancovanou
                      r.1655 se uvádí několik let pusté místo
   před rokem  1669 vrchnost na svůj náklad nové stavení tu dala vystavěti
                      r.1669 koupil Václav Hrdlička
                     r.1681 Jiří Cerman
                      r. 1684 Václav Cerman
                      r.1722 Rudolf Motejl 
                      r.1780 Jiří Motejl
                      r.1790 Jan Bernard
                       r.1815 Jan Bernard syn
                      r.1844 Josef Bernard 
                       r. 1854 František Bernard
                       r. 1862 Marie Singer
                       r.1871 Jan Hanuš
                        r. 1873 Antonín Hanuš
                        r. 1844 František Kordík ...

.
A.Prášil 2016
 
zdroj: Státní okresní archiv Semily, číslo fondu/sbírky:84, gruntovní knihy 1583-1851
Josef Jan Fučík, popis dějin okresu lomnického- košov(nevydáno) MMG Lomnice nad Popelkou
mapka- A.Prášil výřez z lomnice a okolí 2003 v2
02.02.2018 20:29:45
A.P.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one