Mlýn z 16 století po sobě v areálu Technolenu zanechal nádrž

Místo bývalé Sýkorovy nádrže v areálu bývalého Technolenu 02 je pozůstatkem nádrže mlýna na Podměstí, zaniklého počátkem 17. stol. Indicie, které k tomu vedou, jsou popsány přímo Jos.Janem Fučíkem kde píše: Z obory přitékal k Lomnici
potok Oborský, jenž dosud plyne vedle Sýkorovy továrny (dnes Technolen Technický textil u vlakového nádraží ) do Popelky. Z tohoto potoka vedli vodu po úbočí svahů mezi rolemi statků č.d.25 a 28 (Dolnolomnické číslování). K bývalému čp.166 (číslo Lomnické!)
na Podměstí na mlýn zde vystavený, který však kolem r.1600 zanikl.
Trasa potoka od nádrže  mezi rolemi na počátku 17.století zanikla nejspíše i s nádrží, potok byl potom veden úplně původní trasou po mokřadních loukách. Takový mlýn na malém potoce musel mít nádrž a tou bylo bezpochyb místo, které později sice zaniklo ale na počátku 20 století bylo obnoveno.Na žádné mapě před rokem 1905 nádrž není zakreslena, což ale neznamená že tam nebyla. Tak jako nezakreslili v r.1842 do katastr.mapy nádrž u bývalého mlýna čp.15 Dol.lom, zdůvodu, že ve chvíly mapování, byla zrovna vypuštěna. Bývalý mlýn nahradil domek čp.166 ale až za cca 60 let po zbourání mlýna, v roce 1897 byl domek zbořen a nahradila ho část továrny - řezárna třísla,  firmy koželužna Kulhánek a Raim. V roce 1910 zde továrník Fr.Horák a zámečník Bedřich Hornych zřídily umělecké zámečnictví.
  Teď zpět k místu nádrže, tovarník Sýkora v letech 1905-1907 nechal zbořit  stodolu a záboj (to byl ten statek Dolnolomnický čp.25), nechal postavit novou stodolu a mechanickou tkalcovnu a šlichtovnu, zřízena byla i cesta k novému nádraží. V této době  obnovil i bývalou mlýnskou nádrž. Jak Sýkorova továrna tak později Technolen 02 z této nádrže čerpal vodu. V nádrži byla vybudována starší šachta, později novější zastřešená mimo nádrž. Z šachty se přes nasávací trubky čerpala voda čerpadly  do mazutové kotelny. Z tohoto novějšího systému je ještě vidět jedna dvoustovková roura která vede přímo do prostřed nádrže. Ze staršího systému v nádrži jsou vidět betonové zbytky obvodových zdí šachty, nad nimi je domek kde bývala stanice s čerpadly. V osmdesátých letech ředitel Technolenu nechal vybagrovat polozanešenou nádrž, velký nános z tohoto bagrování se nachází před nádrží směrem k bývalým stavebninám. Někteří pamětníci si pamatují na hojnost pstruhů  u bývalého přítoku do nádrže. V dnešní době je přítok do nádrže uzavřen a odtok zcela chybí. Nádrž patří městu Lomnice nad Popelkou. Město v roce 2013 nechalo vybetonovat původní stavidlo.
A nakonec by bylo sympatické kdyby se vžil pro tuto nádrž název Sýkorův rybník nebo Sýkorova nádrž. Tak jak ho nazývají nejstarší pamětníci.
Můžete také pomoci  s doplněním informací na e-mail ap.lom@centrum.cz budete uvedeni pod článkem.
 
mlýn 1600.JPG
ortofoto mlýn.JPG
Na ortofoto mapách www.seznam.cz
Modrá šipka bývalé řečiště potoka od nádrže k podměstskému mlýnu
mezi rolemi, zaniklé na poč.17.stol.
sýkorův rybník.jpg
 Sýkorův rybník/nádrž. Hladina je po letech rekordně nízko.
-čísla popisná jsou uvedena ze čtvrtého číslování a jsou kompaktibilní se sešity  Popis a Dějiny okresu Lomnického od J.J.Fučíka a s mapou s čísly popisnými r.1620, r.1714 od A.Prášila
-výřez mapy Lomnice1620 Ant.Prášil
-text o mlýně z 16 stol. Popis a Dějiny okresu Lomnického,  díl IV, svazek 1, seš.1, Jos.Jan Fučík
-zdroj textu Popis a Dějiny okresu Lomnického,  díl IV, svazek 1, seš. 4, 7, Jos.Jan Fučík
Poradce pamětník p.Karel Holub.
Antonín Prášil 2016-2017
02.11.2017 17:36:28
A.P.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one