O tvrzi Lomnické

Tvrz Lomnická

Když se podíváme na Kumburk, Bradlec, Kozlov, Lomnici tak mají jedno společného, ve 14.stol. to byly hrady-Lomnice tvrz typu s plášťovou zdí. Dle historiků jež se touto problematikou zabývali jsou ze stejné hutě. Prsty v jejich výstavbách mají Markvartici. Rozdíl u Lomnice je, že to byla tvrz. Tvrze se stavěly na rovině, hrady na kopci, jenže to ještě není přesné, existují i vodní hrady. Také před hradem bylo předhradí nebo město, u tvrze byla vesnice.

Archeologický průzkum zámku sice prokázal malé množství keramiky tzv. zboží hradištní tradice, ale s kontaminací mladšími artefakty nám neposkytuje prostor pro nějakou bližší interpretaci a také  tak malé množství nálezového souboru  má malou vypovídací hodnotu. Keramika může také pocházet ze starší situace před založením tvrze. Stejný typ keramiky mohly používat i na selském statku. Nebo si to můžem přirovnat k tomu, že dům postavený v roce 2000 se zboří v roce 2018 a archeologové v roce 2300 najdou střepy Vašeho servisu z roku 2005 a zároveň i zbytky servisu po Vaši prababičce z konce 19 století.. A rovnou zapomeňme na nějaké vyvýšené místo, to vzniklo až zasypáním přízemí tvrze. Něco jiného je to u fragmentů keramiky které lze datovat do časového intervalu 1.polovina 14 až 1.polovina 15 stol., jde o nejpočetnější soubor keramiky. Pojdmě se podívat tedy na druhou možnost, která mi více koresponduje s rekonstrukcemi linií v mapách.  Po roce 1308  Košíkové odcházejí z Lomnice na svoje venkovská sídla Rožďalovice a Dymokury. Dalším majitelem po Košíkovi je v r.1308 Albrecht z Valdštejna. Tento rod již pocházel z Markvarticů.  Za Valdštejnů v první polovině 14 století se v Lomnici vybudovala tvrz.  Výstavbou tvrze a až později vytyčením trojuhelníkového rynku, vzala za své levá strana statků uprostřed lánové vsi. Celkem tři statky se musely zrušit aby bylo možné založit novou Lomnici - městečko. Statky nově vznikly o cca 200 metrů dál na jihozápad od původní lánové linie statků. Jeden statek nad nově založenou tvrzí nejspíše zůstal jako součást panského dvora. Místo pro budoucí tvrz  bylo vybráno ve stejné linii k mateřské nejširší roli uprostřed vsi. Nová tvrz byla zbudována v zoně statků levé strany. Celý střed se posunul v levo. Je vidět, že rynk byl vyměřen tak že po jeho levé straně je ode všech domů stejně daleko k potoku, mokřadní terén u potoka a potok limitoval založení jiného tvaru nežli trojúhelníku. V této podobě se ráz Lomnice téměř neměnil pouze se zahušťoval prostor od 14. stol. až do roku 1711 kdy vznikla čtvrť Nové Město a později r.1739 Karlov. Lomnice si přesto poté částečně uchovávala ráz lánové vsi až do období  průmyslové revoluce v 19. stol. Košíkové znovu r.1397 získávají zpět do svého držení Lomnici. Roku 1417 se prvně připomíná zdejší tvrz, když byla dobyta Hynkem Jablonským v čele královského vojska .Roku 1437 bylo lomnické zboží provoláno za odúmrť a králem Zikmundem formálně darováno Hynku Krušinovi z Lichtemburka. Později se jeho syn, Vilém Krušina, vzdal svého práva na Lomnici a postoupil je Škonce († 1475), dceři Beneše Košíka a jejímu manželu Aleši ze Šanova. Ten si pak r.1457 na králi vyprosil všechna práva po Janu Košíkovi  i s Kozlovem.
tvrz 1462-1505.jpg
                                                  Tvrz z plášťovou zdí
Rok 2018 byl pro mě rokem, kdy jsem se musel zbavit posledních zbytků romantiky na mé mapě 1460, již v předchozích letech mě bylo jasné že naše tvrz nebyla tím krásným skoro hradem s paláci a věžemi dominující na velkém kopci tyčící se nad Lomnicí. Naše tvrz byla schována za zdí osmistěnu, jak to v obdobných případech bylo, tato zeď na nevyvýšeném místě mohla dosahovat výšky kolem 8 metrů. Vzhledem k tomu, že roku 1505 vystavěli vysokou kamennou věž se vstupní branou mezi zdmi, kterou by nepotřebovali v případě budov, věží, převyšujících hradební zdi. Dle archeologa Radka Nováka, v této době šla krása stranou, nutná byla učelnost. A ještě aby to bylo zajímavější tak archeologický průzkum našel vně osmiuhelníku zbytky budovy, lepené na sucho, což nelze předpokládat v té době u obytných budov. Bylo by dobré k dalšímu upřesnění na nádvoří do budoucna udělat pár archeologických sond.


Zde vlevo, je nákres tvrze, který jste v přibližné podobě viděli na Dnech architektury, který se zaměřoval na pozici zdí obklopujících tvrz. Již existuje aktualizovaný, který je hotov ke dni 7.10.18, který se zaměřuje na vnitřní zástavbu a neodpovída náznakům objektů vlevo v nákresu, zde zatím vystaven nebude, při nějaké příležitosti bude představen.

 
Kdybychom  .... tak máme
Asi 50cm pod zemí vedle cesty podél zámku k bývalé krčmě se nachází kamenná zeď, kdybychom ji třeba na dvou metrech do hloubky obnažili, tak tu máme ve městě nejstarší  gotickou památku nebo  ještě lépe vrcholně středověkou zeď.
obvzláštní dík za trpělivost se mnou a rady Archeologu Radku Novákovi
Vaistauer Martin -díky za radu.
 Antonín Prášil 2016-18
07.10.2018 10:36:53
A.P.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one