Seznam pomístních názvů okolí Lomnice z podrobné mapy o Lomnici a okolí 2003 V3

Když zbude čas, tak postupně budu seznam doplňovat a rozšiřovat. Většinu těchto názvů najdete v mapě o Lomnici a okolí 2003, která ukazuje jak součastnost tak kde se nacházela zaniklá místa, cesty, objekty a názvy, lomy. Více o mapě se dozvíte v sekci (novodobé kreslené mapy 2000-2014). Čím novější aktualizace mapy, tím více pomístních názvů, poslední aktualizace je V3.
Alainova věž                             Velká obora
Alainův kříž                               Velká obora
Babylon                                     vrch u Lomnice
Betlém                                       část města Lomnice
Bezděčín                                    osada pod zeleným hájem
Blata                                           v Popelkách
Blatiny                                         v Pohoří
Bosna                                         Rváčovsko
Bryndov
Cermaňák                                  Cermanovo hřiště
Cidlinský hřeben                        pod Ředicemi
Cidlinská hůra                            kopec
Cikánka                                      studánka v Záměstí
Čensko
Černá rokle                                Rváčovsko (Černé rokle)
Dědečkova čtvrť                        již nepoužívaný název Žižkova
Dračí skála                                Hrádka
Drazka                                       Rvačovsko
Drážka                                       u Žižkova
Dolení jezero                             Velká obora
Doly                                           u Želech               
Gabrielská cesta                       Velká obora
Havelčice  -přední-zadní
Holubečník                               les  Želechovsko
Homolka studánka                   Lomnice město
Horská cesta                            hist.cesta Lomnice
Hoření Lomnice                       část města Lomnice
Hoření cesta                            obora
Hoření cesta                            Košov
Hoření rybník                           zaniklý,St.Lomnice
Hlásovsko                                pod Hůrou
Hrádka                                     vrch
Hrádka                                      část Lomnice
Hrádek                                     u zeleného háje
Hrázka                                     vrch
Hřbitov-zaniklý mezi N.Vsí/Žďárem  (legenda)
Hůra                                         vrch
Chlum                                     
Chotice                                    vrch nad Bezděčínem
Chocholka                              Dolení Lomnice
Chocholka                              za Želechama
Chrastí                                    vrch Košovsko
Ječniště                                  v místě Morcinova
Jezírko pod Táborem              Hoření jezero ve Velké oboře
Jezírko pod Ředicemi              poblíž vodopádu
Jínův lom býv.                               Dolení Lomnice
Jiřičkův lom býv.                        v Popelkách
Kánovka studánka                    pod zříc.Kozlova
Karlov                                     část města Lomnice
Kolářův kopec                        Stará Lomnice
Kordovna                                zaniklý hostinec
Koudelky pramen                    Dráčovsko
Košov
Kozí hřbet                                nad Černou roklí
Kozlov zříc.
Království                               Stružinecko
Kromle
Kříž nad Žižkovem                  50.léta 20 stol.
Křížovka les                            Chlum
Křížovka studánka Chlumská
Křížovka studánka Košovská
Láň                                          vrch Lomnice
Letná                                       část města Lomnice
Letiště                                     v rybničkách
Libuňka                                   potok
Mákovy vrchy                         Stružinecko
Malé Želechy                          les u Želech
Mařasův kříž                           u obory
Matoušův rybník                    Stará Lomnice, dříve Dolení nebo Panský r.
Matoušův lom                         v Popelkách
Matoušův mlýn                       zříc.
Masarykova čtvrť                    Lomnice
Mastných rybník                     nyní koupaliště
Menclův lom                           Kyje
Mezihoří                                 Velká obora
Mlýn v Černé rokli                   zaniklý
Mlýn pod Hrází                       Lomnice/zaniklý
Mlýn Dolnolomnický   pod Lání            zaniklý poč.17 stol.
Mlýn Dolnolomnický  pod Chocholkou    zaniklý
Mlýn Tikovský                        Tikov/zaniklý
Mlýn Želežský                        Želechy/zaniklý
Mohyla                                   Rváčovsko
Morcinov                               
Morcinovské pláně                 nad Morcinovem
Mršník                                   Velká obora
Na Cikánce                          vrch  u Stružince
Na Cikánce                          u Stružince
Na drahách                           zaniklá část Lomnice
Na hrázy
Na hříšníku                           u Tuhaně
Na chrpku
Na kopci                                Lomnice vedle stadionu
Na okrouhlíku
Na pískách                             Lomnicko u Želech
Na pile                                   St.Lomni
Na prachovně                        Želechy
Na proutku                             Rváčovsko Černá
Na příhoně                             Rvačovsko
Na prostředcích                      Stružinecko
Na rybničku                            Rváčovsko u Skuhova
Na spravedlnosti                    u Šibenice
Nádrže mlýna v Černé rokli       zachovalá místa nádrží
Nádrž mlýna Dolnolomnického pod lání       viz.Sýkorův rybník
Nádrž mlýna Dolnolomnického pod Chocholkou      zaniklá poč.20stol.
Nepokoj                                  býv.rybník v Dol.Lomnici
Nepokoj                                  Lomnický potok
Nové Dvory
Nové Město                            část města Lomnice
Nouzov
Obora Malá                            katastr Lomnice
Obora Velká                           katastr Chlum
Oborský rybník                       Malá obora
Olymp                                     u Tří Svatých Lomnice
Pekloves
Perný                                      Velká obora
Peškův lom                             zaniklý lom Žižkov
Plačtivá rokel                          Velká obora
Ploužnice
Pod hrází                             Lomnice
Podhájí                                Košov
Podměstí                             Lomnice
Pomník vojáka 2.svět.vál.      Skuhrovský vrch
Popelka - Přední-Zadní-Malá  část města Lomnice
Pramen Cidliny                   Košov
Pramen Libuňky 1
Pramen Libuńky 2
Pražská cesta                     hist.cesta Lomnice
Přidánky                             Lomnice
Račana                               část města Lomnice
Račana Hoření                   část města Lomnice
Rusko - lom                         zaniklý lom Kyje
Rváčov
Rybničky                             les a mokřad s rybníčkem za letištěm
Rybničky Malé                    historický pomístní název za Ráčany
Rybničky Velké                   historický pomístní název na sever od Dol.Lom.
Ředice                                kopec
Ředice                                osada 
Ředice vodopád                  pod Ředicemi
Sadiště                               Morcinov
Smetanova vyhlídka           u Rváčova
Stáň                                    legenda zaniklá osada
Stará Lomnice
Starolomnický potok
Straňákův býv.lom             Košov
Stránsko                            u Stružince
Sehnalův lom býv.             u nádraží
Sopikov                              les, pole
Suchá dola                        u Želech
Svárov                               Chlum grunt
Svežená stráň                    Velká obora
Sýkorův rybník                  Lomnice nad Popelkou
Šimovna                          bývalý hostinec
Šídův Zdolec                    Stružinecko
Špicarův lom                   zaniklý lom Dolení Lomnice 
Šárenčina studánka            u Sopikova
Štoly(zaniklé)                   v Popelkách
Tábor                                  hora 682 m.n.m.
Tikov                                   Rváčovsko
Tikov                                   část města Lomnice
Tříštice                                Velká obora
Tyršův park                         Lomnice nad Popelkou
Tuhaň
U brány                                Velká obora
U hlavaté skály                    Rváčovsko
U javoru                              Velká obora
U kamena                           u Velké obory
U karlíčka                            Velká obora
U klapačových kamen         Velká obora
U koryta                             u Kyjů
U křížku                              Lomnice na Skuhrov
U lavičky                             za Morcinovem
U obory                              
U ohrady                             St.Lomnice
U ruky                                 Velká obora
U třešinky                           Lomnice na Skuhrov
U tří svatých                       Lomnice na Drahách
U sedmi pramenů              Velká obora
U svežené stráně               Velká obora
U šibenice                         U spravedlnosti
U vojáka
U vodopádu                      Lomnice pod hrází
Urnový háj                        část města Lomnice
Ustránka  -hoření -dolení    Velká obora
V dolích                               mezi Chlumem a Žižkovem
V loupežníku                           Rváčovsko
V pasekách                           Chlum
V potocích                        Želechovsko
V hrobce                         stará cesta do N.Vsi
V hůrce                           pod Skuhrovským vrchem
V koreji                           část města Lomnice
V kotli                             Pohoří
V koutě                             St.Lom
V Loučkách                    Obora
V pískách
V popelkách
V roklích
V roklinách                     Chlum 
V rybničkách
V seči                             Chlum
Ve stoličkách
Ve volšičkách                    St.Lomnice
V zelinkách                     Želechovsko
Vávrův lom                      
Větrov                              část města Lomnice
Vlečka do Menclova  lomu     Kyje/zaniklá
Vlečka do Vávrova lomu       Lomnice/patrná/zaniklá
Vodopád Černorokelský       v Černé rokli            Rváčovsko
Vodopád Ředický                  pod Ředicemi, součást kopce Ředice 
Vodopád  č.3                          v přípravě
Vojákov                            Kyje
Vranovsko                       osada nad Skuhrove
Vrtimachovy doly             zaniklé doly pod Ředicemi
Vydrmažka Malá              Ředice
Vydrmažka Velká            Ředice
Zajícův vrch                    vrch Košov
Zákoutí                           Rváčovsko
Záměstí                         hist. část Dolení Lomnice
Zelená cesta                  Malá obora     
Zelený háj                      les      
Zelinkama                      Želechovsko  
Zingřiště                         vrch Košov
Želežský potok               Želechy
Žižkov                            část města Lomnice
 

 
mix.jpg
28.07.2019 09:41:19
A.P.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one