Soupis poddaných Lomnice, Stará a Dolení Lom. 17. století

Výpis seznamu poddaných panství Lomnice (nad Popelkou)
V archivním fondu Velkostatek Lomnice 1580 – 1949, uloženém v děčínské pobočce SOA Litoměřice, se mezi úředními knihami nachází pod číslem 4 Seznam poddaných z 1. pol. 18. století. (Gebauer J., Poslová J.: Velkostatek Lomnice 1580 – 1949. SOA Litoměřice, číslo pomůcky 337, 1971/1972)

Ačkoli je v inventáři seznam datován 1. pol. 18. století, porovnání v místě méně častých jmen s matričními zápisy ukazuje, že zachycený stav je poměrně spolehlivě po roce 1687 a do roku 1691: Do stavu se promítá úmrtí koncem roku 1688 a sňatky z let 1689-90, na druhou stranu ještě na původním místě hospodář, který přesídlil do roku 1688. Stav zachycený v soupisu tedy zřejmě odpovídá rozmezí let 1688 – 1690. Přepis je amatérská práce. Celý dokument se stává z 19 stránek a obsahuje kromě Lomnice, Staré a Dolení Lomnice ještě vsi Stružinec, Pohoří, Sutice, Nedvězí, Slaná , Tuhaň, Kotelsko, Skuhrov, Rváčov, Košov, Chlum, Nová Ves, Kalná, Slemeno, Ždírnice, Borovnice. S několika nečitelnými /špatně čitelnými slovy nám pomohl pan Zbyněk Burget, který je starých písem znalejší, kterému bychom rádi na tomto místě poděkovali. Tedy nyní začneme dílem prvním a to Lomnicí, Starou a Dolení Lomnicí. Ostatní vsi výše vyjmenované v sekci o Lomnici a okolí zde uvedeme později.

Dále iniciátorem tohoto počinu, vlastní přepis: (levý sloupec) Josef Jůza.
Obvyklá podoba jména pro Lomnici: (pravý sloupec) Antonín Prášil

Str/sl

Jména a nadpisy

hospodáři

ženy

děti

Obvyklá podoba jména / česky

1r

Städtl Lomnitz Burgerschaft

Würther

Weiber

Künder

městečko Lomnice měšťanstvo

 

Tomaß Braborecz

1

1

-

Tomáš Braborec

 

Hannß Christoff Mentzel?

1

1

2

Jan Kryštof Mencl

 

Joseph Haschek

1

1

1

Josef Hašek

 

Hannß Czerman

1

1

2

Jan Cerman

 

Hannß Duchku

1

1

2

Jan Duchek

 

Georg Czerman

1

1

5

Jiří Cerman

 

Hannß Saska

1

1

5

Jan Saska

 

Hannß Adam Link

1

1

1

Jan Adam Link

 

Wentzl Giraniek

1

1

-

Václav Jiránek

 

Hannß Mareß

1

1

3

Jan Mareš

 

Tobias Singer

1

1

2

Tobiáš Zinger

 

Sußanna Prskawczin

-

1

4

Zuzana Prskavcová

 

Hannß Sezyma

1

1

2

Jan Sezima

 

Hannß Mareß

1

1

2

Jan Mareš

 

Wentzl Kundraticzky

1

1

5

Václav Kundratický

 

Georg Bernarth

1

1

1

Jiří Bernart

 

Hannß Tichy

1

1

5

Jan Tichý

 

Hannß Mrazek

1

1

6

Jan Mrázek

 

Wentzl Prskawecz

1

1

4

Václav Prskavec

 

Georg Mareß

1

1

1

Jiří Mareš

 

Wentzl Pohorsky

1

1

1

Václav Pohorský

 

Nikolaus Pohorsky

1

-

2

Mikuláš Pohorský

 

Hannß Fischer

1

1

1

Jan Fišer

 

Hannß Pohorsky

1

1

4

Jan Pohorský

 

Hannß Czerms Wittib Dorotea

-

1

1

Vdova Dorota po Janu Cermanovi

 

Wentzl Sežyma

1

1

3

Václav Sezima

 

Wentzl Ryschawy

1

1

6

Václav Ryšavý

 

Hannß Sezyma wittib Anna

1

1

1

Vdova Anna po Janu Sezimovi

 

Daniel Chmelik

1

1

5

Daniel Chmelík

 

Wilhelm Lamp

1

1

1

Vilém Lamp

 

Wentzl Kotek

1

1

4

Václav Kotek

 

Latus?

29

29

82

 

1v

Burgerschaft Podsedken

     

měšťanstvo podsedkové

 

Wentzl Tichy

1

1

1

Václav Tichý

 

Christoph Mentzl

1

1

2

Kryštof Mencl

 

Krystian Gütschel

1

1

2

Kristian Kynčl?

 

Dorota Ježkin

-

1

1

Dorota Ježková

 

Hannß Braborecz Neugebaut

1

1

3

Jan Braborec nově postavené

 

Michal Czerman Neugebaut

1

1

2

Michal Cerman nově postavené

 

Wilhelms Gall weys Neugebaut

1

-

1

Vilém Gall nově postavené

 

Hannß Giratschek

1

1

1

Jan Jiráček

 

Davidt Koch

1

1

-

David Koch

 

Hannß Kraužiek

1

1

4

Jan Kroužek

 

Hannß Krauz

1

1

3

Jan Kraus

 

Tomaß Maka

1

1

2

Tomáš Máka

 

Georg Mikule Neugebaut

1

1

1

Jiří Mikule nově postaveno

 

Tobiaß Bayer

1

1

1

Tobiáš Bayer

 

Hannß Hirnschal Neugebaut

1

1

9

Jan Hirnšal nově postaveno

 

Hannß Bartonicžek

1

1

3

Jan Bartoníček

 

Georg Futcžik

1

1

3

Jiří Fučík

 

Georg Barta

1

1

2

Jiří Bárta

 

Tobiaß Haller

1

1

3

Tobiáš Haller

 

Georg Kundraticzsky

1

1

1

Jiří Kundratický

 

Georg Schäfer

1

1

6

Jiří Šafář ?

 

Wentzl Holan

1

1

-

Václav Holan

 

Rozyna Sezymin

-

1

2

Rozina Sezimová

 

Georg Ryssawy

1

1

3

Jiří Ryšavý

 

Nikolaus Kundraticzsky

1

1

4

Mikuláš Kundratický

 

Mates Auskey Neugebaut

1

1

5

Matěj Auský nově postaveno

 

Katarina Wokaunin

1

1

3

Kateřina Vokounová

 

Georg Waczlawecz

1

1

1

Jiří Václavec

 

Hannß Rybniczsky

1

1

3

Jan Rybnický

 

Christof Wizner

1

1

3

Kryštof Vízner

 

Wentzl Czesky Neugebaut

1

1

3

Václav Český nově postaveno

 

Mandalena Wokaunin

-

1

3

Magdalena Vokounová

 

Daniel Pohorsky

1

1

2

Daniel Pohorský

 

Hannß Marschalek Müller

1

1

4

Jan Maršálek mlynář

 

Latus?

30

33

86

 

2r

Hauß Leithe

     

čeleď

 

Martin Haschek

1

1

1

Martin Hašek

 

Mandalena Hawelkin

-

1

-

Magdalena Havelková

 

Nikl Duchek

1

1

2

Mikuláš Duchek

 

Georg Czerman

1

1

1

Jiří Cerman

 

Nikl Chlumskys W. Elisabeth

-

1

3

Mikuláše Chlumského vdova Alžběta

 

Mandalena Malecžkin

-

1

-

Magdalena Malečková

 

Georg Czerman

1

1

2

Jiří Cerman

 

Mandalena Bernardtin

-

1

1

Magdalena Bernardová

 

Elisska? Slawikyn

-

1

1

Eliška Slavíková

 

Dorota Marschin

-

1

2

Dorota Marešová ?

 

Dawidt Fisher

1

1

1

David Fišer

 

Katharina Zelinkyn

-

1

4

Kateřina Zelinková

 

Wentzl Czerman

1

1

4

Václav Cerman

 

Secundina Czermanin

-

1

2

Sekundina Cermanová

 

Katarina Zelynkin

-

1

5

Kateřina Zelinková

 

Maria Kotkowa

-

1

-

Marie Kotková

 

Mandalena Sežymin

-

1

-

Magdalena Sezimová

 

Katarina Pokorniß

-

1

-

Kateřina Pokorná

 

Wentzl Dlabola

1

1

1

Václav Dlabola

 

Elisabeth Linkin

-

1

1

Alžběta Linková

 

Hanns Czesky

1

1

3

Jan Český

 

Jacob Girashek

1

1

-

Jakub Jiráček

 

Nikl Hürsh

1

1

4

Mikuláš Hirsch

 

Wentzl Koch

1

1

1

Václav Koch

 

Georg Schneraus Wittib Barbara

-

1

1

Jiřího Šnerauze ? vdova Barbora

 

Anna Begerin/Beyerin

-

1

-

Anna Bergerová/Bejrová ?

 

Martin Nowotny

1

-

-

Martin Novotný

 

Katharina Bartonicžkin

-

1

-

Kateřina Bartoníčková

 

Georg Czesky

1

1

1

Jiří Český

 

Eliaß Erben

1

1

2

Eliáš Erben

 

Kateržina Kolaržin

-

1

2

Kateřina Kolářová

 

Jacob Sežimaß Wittib Maria

-

1

1

Jakuba Sezimy vdova Marie

 

Anna Duchkin

-

1

-

Anna Duchková

 

Lukaß Wokaun

1

1

-

Lukáš Vokoun

 

Katharina Rybniczkin

-

1

-

Kateřina Rybnická

 

Latus?

15

34

46

 

2v

Joachym Gärttner

1

1

2

Jáchym Gartner

 

Hanns Motegl Cantor

1

1

4

Jan Motejl kantor

 

Tobias Podžimek ?Serinius?

1

1

3

Tobiáš Podzimek hedvábník

 

Wentzl Segkora

1

1

2

Václav Sýkora

 

Hanns Rodyan

1

1

5

Jan Roden

 

Latus?

5

5

16

 
 

Weißens

     

sirotci

 

Adam Schlechtens W:

-

-

2

Adama Šlechty sir.

 

Wentzl Ryschawys W:

-

-

3

Václava Ryšavého sir.

 

Tobiaß Güntschls W:

-

-

1

Tobiáše Kynčla sir.

 

Adam Hortmanß W:

-

-

2

Adama Hartmana sir.

 

Georg Hlawaczkenß W:

-

-

2

Jiřího Hlaváčka sir.

 

Christoph Lamps W

-

-

1

Kryštofa Lampa sir.

 

Wentzl Kobrles W

-

-

1

Václava Kobrleho sir.

 

Hannß Hawelkas W

-

-

2

Jana Havelky sir.

 

Georg Wysnerß W

-

-

4

Jiřího Wiesnera sir.

 

Georg Michals W

-

-

1

Jiřího Michala sir.

 

Nikl Ryschawiens W

-

-

2

Mikuláše Ryšavého sir.

 

Wentzl Kraußens W

-

-

1

Václava Krause sir.

 

Mathes Kodysskanß W

-

-

4

Matěje Kodejšky sir.

 

Hannß Rybniczskys W

-

-

1

Jana Rybnického sir.

 

Hannß Kolarženß W

-

-

2

Jana Koláře sir.

       

29

 
 

Unter undt Alt Lomnitzer Paueren

     

Dolní a Stará Lomnice sedláci

 

?Hannß Georg Koch

1

1

3

Jan Jiří Koch

 

Wentzl Holecz

1

1

-

Václav Holec

 

Jacub Czrha

1

1

2

Jakub Crha

 

Georg Pekarek

1

1

3

Jiří Pekárek

 

Wentzl Janda

1

1

5

Václav Janda

 

Wentzl Pokorni müller

1

1

2

Václav Pokorný mlynář

 

Hanns Peschek

1

1

5

Jan Pešek

 

Jacub Kubik

1

1

1

Jakub Kubík

 

Georg Wrkoslaw

1

1

-

Jiří Vrkoslav

 

Wentzl Sladiek

1

1

2

Václav Sládek

 

Anna Sladkin

-

1

5

Anna Sládková ?

 

Wentzl Gežiek

1

1

3

Václav Ježek

 

Latus?

11

12

31

 

3r

Georg Janda

1

1

3

Jiří Janda

 

Wentzl Waczlawecz

1

1

3

Václav Václavec

 

Stiepan Paczalt

1

1

2

Štěpán Pacelt

 

Hannß Tuma

1

1

2

Jan Tůma

 

Hannß Janda

1

1

6

Jan Janda

 

Nikl Abraham

1

1

6

Mikuláš Abraham

 

Nikl Fisher

1

1

1

Mikuláš Fišer

 

Maria Czapkin Wittib

-

1

7

Marie Čapková vdova

 

Martin Kordt

1

1

4

Martin Korda

 

Adam Nowak

1

-

4

Adam Novák

 

Adam Machatcžek

1

1

5

Adam Macháček

 

Wentzl Blaha

1

1

6

Václav Bláha

 

Georg Kodym

1

1

1

Jiří Kodym

 

Daniel Blaha

1

1

4

Daniel Bláha

 

Latus?

13

13

54

 
 

Chaluppner

     

chalupníci

 

Wentzl Blaha

1

1

3

Václav Bláha

 

Daniel Patocžka

1

1

2

Daniel Patočka

 

Wentzl Kodym

1

1

4

Václav Kodym

 

Nikl Mashek

1

1

7

Mikuláš Mašek

 

Hannß Pernikarž

1

1

1

Jan Pernikář

 

Hannß Fischer

1

1

2

Jan Fišer

 

Hannß Gežek

1

1

1

Jan Ježek

 

Peter Czerman

1

1

1

Petr Cerman

 

Kaspar Wobornik

1

1

4

Kašpar Voborník

 

Hannß Praziak

1

1

2

Jan Pražák

 

Georg Marek

1

1

3

Jiří Marek

 

Hannß Strnadt

1

1

7

Jan Strnad

 

Georg Czykan

1

1

2

Jiří Cikán

 

Jacob Srna

1

1

5

Jakub Srna

 

Wentzel Bayer

1

1

3

Václav Bayer

 

Fridrich Kordt

1

1

1

Bedřich Korda

 

Hannß Bernadt

1

1

-

Jan Bernard

 

Tobiaß Chlumsky

1

1

2

Tobiáš Chlumský

 

Hannß Koržinek

1

1

1

Jan Kořínek

 

Latus?

19

19

51

 
 

Haußleithe

     

čeleď

 

Peter Holecz

1

1

1

Petr Holec

3v

Martin Maschek

1

1

1

Martin Mašek

 

Georg Bielyna

1

1

3

Jiří Bělina

 

Nikl Horak

1

1

-

Mikuláš Horák

 

Wentzl Pacžalt

1

1

-

Václav Pácalt

 

Hanns Tuma

1

1

1

Jan Tůma

 

Tobias Fendrich

1

1

-

Tobiáš Fendrych ?

 

Nikl Bernardt

1

1

2

Mikuláš Bernard

 

Hannß Chlumsky

1

1

-

Jan Chlumský

 

Latus?

9

9

8

 
 

Anletzige Weiber und Weißen

     

neprovdané ženy a vdovy a sirotci

 

Nikl Holzens Wittib Maria

-

1

-

Mikuláše Holce vdova Marie

 

Sußanna Czapkin

-

1

3

Zuzana Čapková

 

Katarina Prskawcžin

-

1

3

Kateřina Prskavcová

 

Paul Marschens? W:

-

-

2

Pavla Mareše ? Maršů sir.

 

Peter Waczlawczens W:

-

-

1

Petra Václavce sir.

 

Elisabech Hawelkin Wittib

-

1

1

Alžběta Havelková vdova

 

Martin Blahanß Wittib

-

1

-

Martina Bláhy vdova

 

Tomaß Odmarž W:

-

-

1

Tomáše Otmara sir.

 

Hannß Pekareks W:

-

1

-

Jana Pekárka vd.

 

Georg Drobecžkaß W:

-

1

-

Jiřího Drobečka vd.

 

Katarina Pernikaržin

-

1

2

Kateřina Pernikařová

 

Katharina Fisherin Wittib

-

1

-

Kateřina Fišerová vdova

 

Suzanna Kauržilin

-

1

3

Zuzana Kouřilová

 

Elisabeth Markin

-

1

-

Alžběta Marková

 

Maria Fisherin

-

1

-

Marie Fišerová

 

Hannß Beyerß W:

-

-

1

Jana Bayera sir.

 

Dorotea Prochaskin

-

1

1

Dorota Procházková

 

Latus?

-

13

17

 
08.09.2020 12:05:30
A.P.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one